Zmeny a aktualizácie súvisiace s webovými stránkami.

Rev 8 02.06.2019 13:18 Vylepšené komentáre k serverom + reply / Improved comments on servers + reply
Rev 7 31.05.2019 22:32 Pridanie aktivácie účtu cez email. / Add account activation via email.
Rev 6 26.05.2019 12:20 Pridanie uživateľské nastavenia. / Add user settings.
Rev 5 25.05.2019 23:20 Pridanie uživateľský profil. / Adding a user profile.
Rev 4 25.05.2019 19:50 Pridanie oblúbené servery. / Add favorite servers.
Rev 3 24.05.2019 19:20 Pridanie komentáre/recenzie servera. / Add comments/reviews server.
Rev 2 23.05.2019 22:35 Pridanie systému priatelstva. / Add friendship system.
Rev 1 19.05.2019 20:18 Otvorenie web stránky. / Open a web page.